Kesk-Nedsaja

Suure- ja Väike-Nedsaja on ajalooliselt kuulunud Poloda nulka. Kuna Kesk-Nedsaja on aga ajalooliselt olnud rohkem seotud Matsuri kandiga, võib seda külaosa pidada ka Raakva nulga osaks. Kui vanemad Setomaa külad on enamasti rida-, tänav- või sumbkülad, siis Kesk-Nedsaja küla kujunes 20. sajandi alguses juba uue aja moe järgi hajakülaks. Kesk-Nedsajas oli omal ajal kaheksa majapidamist ja ligi sada elanikku. Rahvas on tulnud siia enamasti Matsuri lähedalt Vammuste külast ja Petseri tagant Teksina külast. Seetõttu on Kesk-Nedsajat ka Vammusteks, Teksinaks või Palo-Matsuriks kutsutud. Hoolimata ümberasumisest jäi suur osa siinsetest inimestest ikka truuks oma sünnikohale – käidi Matsuri Nahtsi tsässonas ning suureks pühaks peeti nahtsipäeva (11. november). Nüüdseks on Kesk-Nedsajas alles vaid kolm suitsu ning koos Suure- ja Väike-Nedsaja rahvaga käiakse külaplatsil külapäeva pidamas maarjapäeval.