Kesk-Nedsaja

Suure- ja Väike-Nedsaja on ajalooliselt kuulunud Poloda nulka. Kuna aga Kesk-Nedsaja on ajalooliselt olnud rohkem seotud Matsuri kandiga, võib seda külaosa pidada ka Raakva nulga osaks. Kui vanemad Setomaa külad on enamasti rida-, tänav- või sumbkülad siis Kesk-Nedsaja küla kujunes 20. sajandi alguses juba uue aja moe järgi hajakülaks. Kesk-Nedsajas oli omal ajal 8 majapidamist ja ligi sada elanikku. Rahvas on tulnud siia enamasti Matsuri lähedalt Vammuste külast ja Petseri tagant Teksina külast. See tõttu on Kesk-Nedsajat ka Vammusteks, Teksinaks aga ka Palo-Matsuriks kutsutud. Hoolimata ümberasumisest jäi suur osa siinsetest inimestest ikka truuks oma sünnikohale – käidi Matsuri Nahtsi tsässonas ja suureks pühaks oli 11. novembril peetav Nahtsipäev. Nüüdseks on Kesk-Nedsajas suitse alles vaid 3 ja koos Suure- ja Väiko-Nedsaja rahvaga käiakse Maarjapäeval külaplatsile kokku külapäeva pidamas.