Projektid

Nedsaja küla ajalugu talletav koduleht


Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toel sai Nedsaja küla endale uue küla ajalugu ja küla tänapäevast infot talletava kodulehe. Kodulehel on kajastatud info külaseltsi varasema tegevuse ja projektide kohta, külas tegutsevate ettevõtete ja toimuvate sündmuste kohta. Eraldi leht ja kaardirakendus on loodud küla ajaloo talletamiseks. Nüüd on Nedsaja külal olemas koht, kuhu vanematelt külaelanikelt kogutud mälestusi ja lugusid koguda. Projekt sai toetust KOPi meetmest 1 (kogukonna areng) ning seda rahastati 2000 euroga.

Külamaja elektriga varustamine


2016. aastal esitas MTÜ Nedsaja Küla Selts KÜSKi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projekti “Külamaja elektriga varustamine”. Projekti eesmärk oli suurendada külamaja kasutamise funktsionaalsust ning võimaldada külamaja aktiivsemalt kasutada ka pimedal ja külmal ajal. Projekt leidis rahastust KOPi meetmest 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) ning seda toetati 2000 euroga. 


Mänguväljaku rajamine Nedsaja külaplatsile

2018. aasta detsembrikuus esitas MTÜ Nedsaja Küla Selts Piiriveere Liidrile taotluse laste mänguväljaku rajamiseks Nedsaja külaplatsile. Taotlus rahuldati elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) ning toetuse summa oli 9903,6 eurot. Selle raha eest soetati mänguväljakule atraktsioonid – ronimislinnak ning kiiged. Projekti toetasid ka Setomaa vald ning Setomaa Edendüsfond.

Loe lähemalt:

Harivesiliku elupaiga taastamine

2010. aastal esitas MTÜ Nedsaja Küla Selts Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti „Harivesiliku elupaiga taastamine Väiko-Nedsaja külas“. Projekt leidis rahastamist ja nüüdseks ongi ajalooline tiik taastatud. Kuna muuhulgas oli projekti näol tegu miljööväärtusliku küla ajaloolise ilme taastamisega, siis pani projektile omafinantseeringuga õla alla ka Värska Vallavalitsus.

Loe lähemalt:

Foto: Mirjam Nutov

Sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamine

MTÜ Nedsaja Küla Seltsi projekti „Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel“ eesmärk on koostada realistlik kogukonnaettevõtlusel põhinev äriplaan. Taotleja soovib luua pilootpiirkonnas toimiva kogukonnaettevõtluse mudeli, mis annab kogukonnaliikmetele võimaluse oma tooteid/teenuseid ühise ettevõtlusplatvormi abil ning seetõttu väiksemate kuludega turustada. Äriplaani koostamine ja selle tulevane rakendamine suurendab piirkonna atraktiivsust kohalike noorte ja uute maaletulijate seas, loob uusi töö- ja eneseteostusvõimalusi, tõstab kogukonnaliikmete ettevõtlusteadmisi ja -aktiivsust ning teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest kui uuest, kogukonnale suunatud solidaarsest ettevõtluse viisist.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas MTÜ Nedsaja Seltsi projekti “Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel” äriplaani koostamist 2928 euroga.