Lummo Kati leelolaager

Lummo Kati leelolaager toimub suviti Nedsaja külaplatsil. Laager on pühendatud Nedsaja külas elanud kuulsale seto lauluemale Lummo Katile. Laagris saab õppida arhailise seto leelo laulmist ja karmoška mängu. Laagri teeb erakordseks see, et õpetajateks on nii teadlased kui ka kohalikud kultuurikandjad. Laagris õpetatakse uuemaid ja vanemaid seto laule, sõnade seadmist, killõ laulmist, seto vanas helilaadis laulmist ja seto pillilugusid. Õhtuti toimuvad loengud ja juturingid kohalike kultuurikandjatega. Laagriõhtutel toimub kirmask Nedsaja külaplatsil seto leelo ja pillimänguga. Lummo Kati leelolaager annab osalejatele seto kultuurist tervikpildi – laagri käigus omandatakse teadmisi seto leelost, seto keelest, tantsudest, pillimängust, rahvariiete kandmisest ja setomaa ajaloost. Laager on mõeldud täiskasvanutele, kuid laagrisse võib tulla kogu perega.

Laagri toimumist on toetanud Setomaa Kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapital ja Setomaa vald.
Uuri lähemalt: https://www.facebook.com/laululaager/
Täpsem info: Meel Valk, meel.valk@gmail.com, tel 53463610